ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มี.ค. 63 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
26 มี.ค. 63 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16 มี.ค. 63 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
13 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับเกียรติบัตรครูแดร์
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563