รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ถนนสัญจรราชกิจ   ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 0985846316
Email : 1046030140@pracharath.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :