ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฎิบัติการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 114) 13 พ.ค. 63
ลิ้งค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 173) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1599) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 249) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 174) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 175) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 131) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 141) 09 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (อ่าน 152) 09 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร (อ่าน 124) 17 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิพัฒน์ราษฏร์บำรุง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง และก่อสร้างถนน (อ่าน 118) 13 มี.ค. 63